سبد خرید

فراخوان دوازدهمین دوره جایزه ادبی یوسف

فراخوان دوازدهمین دوره جایزه ادبی یوسف 📚      داستان کوتاه دفاع مقدس �      مهلت ارسال آثار ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 🔸      شرایط عمومی🔸 ۱.داستانهای ارسالی قبلاً درکتاب مستقل یا  مشترک چاپ نشده باشد. ۲.فقطبیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...